מושב ברק, משק 53 ymmsec@gmail.com
התקשרו עכשיו: 077-4201204
צור קשר

מערכת כרזה בחירום

מערכות הכריזה כיום מתחלקות לשתי סוגים ,בהתאם לת"י הישראלי:

הראשונה: מותאמת לתקן 160 ו-160.1 , זהו תקן אינו מחייב אשר לא דורש בדיקת מעבדה מוסמכת ,אלא אישור המתקין להתקנה בהתאם לתקן.

השניה: מותאמת לת"י 1220 חלק 3, אשר נמנה על התקנים המחייבים.
בגמר ההתקנה נדרשת בדיקת מעבדה מוסמכת (מכון התקנים הישראלי או ש"ע) לצורך אישור ההתקנה.
בסוג מערכות אלו ,נדרש שילוב מלא בין המערכת גילוי עשן לבין המערכת כריזה. ובזמן התרעת אש מושמעת הודעה קולית הקוראת לפינוי המבנה.
בהתאם לתקן 1220 חלק 3 כל אביזרי הקצה מבוקרי קו.

חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים